FanPage Hỗ trợ - Thiên Long Truyền Kỳ
TLBB Truyền Kỳ - Anh Hào Hội Tụ
1 2 3 4
BXH Truyền Kỳ
 
#
Nhân vật
cs
M.P
1
MPT12
109
Nga My
2
TunkSuper
90
Tiêu Dao
3
#b#eecc005#YChym ang Sung
84
Nga My
4
TiuT
75
Tiêu Dao
5
TiuDiu
73
Tiêu Dao
6
MPT96
72
Cái Bang
7
LcPhong
71
Thiên Long
8
Shin
64
Võ Đang
9
#ef12345#Y#bBiCaSo
61
Tiêu Dao
10
BESTbuf
58
Nga My
Cập nhật lúc 23h hàng ngày.
--}}
TLBB Private