Thiên Long Truyền Kỳ tụ hội anh hùng

Đăng Nhập


#
Nhân vật
Lv
MP
1
Min
107
Thiên Long
2
PhiuTuyt
105
Thiên Long
3
TuytNhi
104
Tiêu Dao
4
Min1
103
Võ Đang
5
Long
103
Võ Đang
6
UyTnLun
103
Tiêu Dao
7
ThinTn
103
Võ Đang
8
иaKhuyt
101
Tiêu Dao
9
NhnKit
100
Thiên Long
10
TM
100
Tiêu Dao
Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

 

Nhân dịp Open Khuyến mại 100% tất cả các giá trị thẻ nạp cực hót

6-8

* Nhân dịp Open sever . Chúng tối xin thông báo khuyến mại thẻ nạp như sau .
* 100% thẻ Zing
* 80% tất cả các thẻ điện thoại
* Khuyến mại vô thời hạnTin tức khác