Thiên Long Truyền Kỳ tụ hội anh hùng

Đăng Nhập


#
Nhân vật
Lv
MP
Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

 

Giải thưởng đua Top Open

8-11

✍ EVEN ĐUA TOP - Tạo nhân vật Lv 102
➖ Tính từ lúc Open đến 22h tối cùng ngày
➖ TOP 1 : Trùng Lâu Quy ( cố định ) + 200.000 KNB
➖ TOP 2 : Trùng Lâu Triệu ( cố định ) + 100.000 KNB
➖ TOP 3 : Pet VIP ( cố định ) + 100.000 KNB
➖ TOP 4 - 5 : 150.000 KNB
➖ TOP 6 - 10 : 100.000 KNB
➖ Nếu Level Bằng Nhau - BQT Sẽ Tiến Hành Kiểm Tra Exp Nha.Tin tức khác