* Sự kiện đua top Open Sever
------------------------------------
28-02-2019

* Giải thưởng đua top Open: Tính từ lúc Open đến 10h T6 19/04/2019
- Top 1 : 2.000.000 Vpoint + pet 125k 12 skilll
- Top 2 : 1.500.000 Vpoint + pet 113k 12 skilll
- Top 3 : 1.000.000 Vpoint + pet 83k 12 skilll
- top 4 -10 : 500k VpointTin tức khác

* Khuyện mại 100% giá trị thẻ nạp cực hót chỉ có tại TL Truyền Kỳ
------------------------------------
28-02-2019
* TL Truyền Kỳ (3.2 Cs) - Open 19h30 T3 09/04 - Tuyệt đỉnh PK , Săn đồ dễ dàng , GM nhiệt huyết
----------------------------------------
28-02-2019
* Sự kiện đua top Open Sever
------------------------------------
28-02-2019