* Sự kiện đua top Open Sever
------------------------------------
01-11-2018

* Giải thưởng đua top Open: Tính từ lúc Open đến 10h T5 03/01/2019
- Top 1 : 2.000.000 Vpoint + pet 125k 12 skilll
- Top 2 : 1.500.000 Vpoint + pet 113k 12 skilll
- Top 3 : 1.000.000 Vpoint + pet 83k 12 skilll
- top 4 -10 : 500k VpointTin tức khác

* Khuyện mại 100% giá trị thẻ nạp cực hót chỉ có tại TL Truyền Kỳ
------------------------------------
01-11-2018
* Sự kiện đua top Open Sever
------------------------------------
01-11-2018