* TL Truyền Kỳ (3.2 Cs) - Open 14h T7 11/05 - Tuyệt đỉnh PK , Săn đồ dễ dàng , GM nhiệt huyết
----------------------------------------
28-02-2019
Tin tức khác

* Khuyện mại 100% giá trị thẻ nạp cực hót chỉ có tại TL Truyền Kỳ
------------------------------------
28-02-2019
* TL Truyền Kỳ (3.2 Cs) - Open 14h T7 11/05 - Tuyệt đỉnh PK , Săn đồ dễ dàng , GM nhiệt huyết
----------------------------------------
28-02-2019
* Sự kiện đua top Open Sever
------------------------------------
28-02-2019