* Khuyện mại 100% giá trị thẻ nạp cực hót chỉ có tại TL Truyền Kỳ
------------------------------------
01-11-2018

* Nhân dịp Open xin đc thông báo khuyến mại thẻ nạp như sau .
- khuyến mại 110% thẻ VTC
- khuyến mại 90% tất cả các thẻ điện thoại


Tin tức khác

* Khuyện mại 100% giá trị thẻ nạp cực hót chỉ có tại TL Truyền Kỳ
------------------------------------
01-11-2018
* Sự kiện đua top Open Sever
------------------------------------
01-11-2018